VaK Nymburk – upozornění

VaK Nymburk, a. s., provozovatel vodovodu v naší obci, vyzývá odběratele – občany a chalupáře před nadcházejícími mrazy, aby zabezpečili své vodoměry v šachtách a ve sklepech.

Cena vodného a stočného v roce 2017

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., které se konalo 13. prosince 2016, bylo rozhodnuto, že se cena pitné vody a vody odkanalizované od 1. ledna 2017 pro koncového spotřebitele změní takto:

  • cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena včetně 15 % DPH),
  • cena vody odkanalizované 1 m3 – 42,95 Kč (cena je uvedena včetně 15 % DPH).