Základní informace o městě

Poloha

Město Rožďalovice se nachází ve Středočeském kraji v severovýchodní části okresu Nymburk. Okresní město Nymburk, které je zároveň i ORP, je od Rožďalovic vzdáleno 20 kilometrů. Další významná města v okolí jsou Poděbrady (23 km), Jičín (24 km) a Mladá Boleslav (27 km). Vzdálenost od hlavního města Prahy je 60 kilometrů. Městem Rožďalovice protéká řeka Mrlina a v jeho okolí leží několik rybníků. Rožďalovice se nacházejí 198 m. n. m.

Center map
Get Directions

Kde nás najdete

Území

Správní území města Rožďalovice je tvořeno sedmi místními částmi, které s výjimkou Viničné Lhoty odpovídají katastrálním územím. Dále se jedná o Hasinu, Ledečky, Podolí u Rožďalovic, Podlužany a Zámostí u Rožďalovic. Místní části Zámostí u Rožďalovic a Podolí u Rožďalovic tvoří s Rožďalovicemi kompaktní celek, další místní části jsou vzdáleny okolo 3 kilometrů od Rožďalovic. Rozloha Rožďalovic je 4 781 ha.

Ekonomická situace

Ve městě je evidováno několik desítek ekonomických subjektů, z nichž některé zaměstnávají i více zaměstnanců, ale ve větší míře převažují živnostníci. Zemědělské pozemky v okolí města jsou podstatnou měrou obhospodařovány většími zemědělskými společnostmi, příkladem můžou být Zemědělská akciová společnost Podchotucí, a. s., a Montážně obchodní firma, s. r. o. Mezi nejčastěji pěstované plodiny patří obiloviny a řepka olejka. Chov zvířat je zastoupen skotem (stáje na Bučickém mlýně, v Rožďalovicích a v Podlužanech) a drůbeží (farma Hasina).

Služby a obchody ve městě

Mezi služby a obchody zastoupené ve městě patří:

 • obchody s potravinami či smíšeným zbožím
 • Česká pošta
 • čerpací stanice
 • bankomat
 • restaurace/hostince
 • obchod s textilem
 • drogérie
 • autoservis
 • stavebniny
 • cukrárna
 • květinářství
 • řeznictví
 • různí řemeslníci

Technická infrastruktura

Na území města Rožďalovice je zaveden vodovod, který spadá pod správu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. Mimo vodovod dochází také k zásobování vodou z individuálních zdrojů. Kanalizace je vybudována pouze v Rožďalovicích a v místní části Zámostí u Rožďalovic, kde se nachází ČOV, která je také ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. V ostatních částech města je nakládání s odpadními vodami řešeno individuálně. Všechny části města jsou plynofikovány a vybaveny veřejným osvětlením včetně místního rozhlasu. Nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem je řešeno za pomocí odborné firmy. Na silnici u základní školy je instalováno měření rychlosti.

Dopravní obslužnost

Městem Rožďalovice a jeho místními částmi procházejí komunikace III. třídy ve správě Středočeského kraje. Nejbližší napojení na silnici I. třídy je mezi Bříství a Chotěšicemi, a to na komunikaci I/32 Poděbrady – Jičín. Napojení na dálniční síť je možné nejblíže u Poděbrad na dálnici D 11. Dopravní obslužnost města je zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou. Vlakové zastávky se nacházejí v Rožďalovicích a Viničné Lhotě, obě na trati regionálního významu Nymburk – Jičín. Autobusové zastávky jsou v Rožďalovicích, na Hasině, v Podlužanech a v Ledečkách. Ve městě se nachází několik místních komunikací, péče o tyto komunikace je řešena prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Bydlení

Ve městě se nachází 678 domů z toho 451 trvale obydlených a 17 v kategorii bytového domu. Mezi roky 2001 a 2012 bylo vystavěno 26 nových rodinných domů. Ve městě se nachází také několik nájemních bytů.

Školství

Ve městě funguje Základní a Mateřská škola G. A. Lindnera. Počet dětí na základní škole se pohybuje okolo 150. Kapacita mateřské školy je 74 dětí. Mateřská a základní škola působí každá ve své budově. Studenti středních škol nejčastěji navštěvují školy v Nymburce, Mladé Boleslavi, Jičíně a Poděbradech.

Zdravotnictví a sociální služby

Vzhledem k velikosti města se zde nachází zdravotní středisko, jehož součástí jsou ordinace praktického lékaře, dětského lékaře a zubaře. Větší zdravotnická zařízení se nacházejí v okolních městech, tj. v Městci Králové, Jičíně, Nymburce a Mladé Boleslavi. Mezi poskytovatele sociálních služeb patří domov pro seniory, který spadá pod správu Středočeského kraje. Na území města působí Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Město Rožďalovice je začleněno v komunitním plánu sociálních služeb DSO RTB.

Kultura a volný čas

Pro pořádání kulturních akcí slouží sál na radnici, který má kapacitu 300 míst. Nejčastěji pořádané akce jsou různé plesy, zábavy a posezení s hudbou pro seniory. Pro pořádání hudebních akcí v létě slouží parket v areálu fotbalového hřiště. Ve městě je zřízena městská knihovna, která má otevřeno 3x týdně. Město disponuje také touto infrastrukturou pro volný čas: víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, sportovní ovál a dětské hřiště.

Spolky

V obci aktivně působí několik spolků, většina je podporována z rozpočtu města:

 • Český rybářský svaz, místní organizace Rožďalovice
 • Český svaz chovatelů, základní organizace Rožďalovice 1
 • Český svaz chovatelů, základní organizace Rožďalovice 2
 • Český svaz včelařů, základní organizace Rožďalovice
 • FC Trnavan Rožďalovice
 • Klub leteckých modelářů Rožďalovice
 • Myslivecké sdružení Podlužany
 • Tělocvičná jednota Sokol Rožďalovice
 • Tělovýchovná jednota Sokol Rožďalovice
 • Odbor přátel SK Slavia Rožďalovice
 • Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice

Životní prostřední

Část území města Rožďalovice se nachází v oblasti NATURA 2000 – Rožďalovické rybníky. Cílem lokality Rožďalovické rybníky je především ochrana vzácných druhů ptáků. Na území města se nachází několik památných stromů. Problémy v oblasti životního prostředí nejsou na území města kromě povodní patrné.

Památky

Na území města Rožďalovice se nachází velké množství památek. Mezi nejvýznamnější patří barokní zámek, jenž slouží jako domov pro seniory, kostel sv. Havla a dům čp. 30 s podloubím – sídlo Galerie Melantrich.

Cestovní ruch

Z pohledu cestovního ruchu se stává město čím dál více atraktivnější, jednak přímo zde vznikají nové aktivity cestovního ruchu, ale také v blízkém okolí. Mezi nejvýznamnější turistické cíle patří Galerie Melantrich, Knihařská dílna Jendy Rajmana a Bučický mlýn, který se nachází přibližně 1 km od města a s městem je propojen naučnou stezkou. Možnosti ubytování v Rožďalovicích jsou v Knihařské dílně Jendy Rajmana a na Bučickém mlýně. Informační tabule s mapou je umístěna na náměstí a obsahuje aktivity cestovního ruchu i mimo Rožďalovice.

Hospodaření obce

Hospodaření města je značně přebytkové, důležitou roli v příjmech města hrají získané nenárokové dotace.

Vnější vztahy města

Město Rožďalovice je členem dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia (DSO RTB), v rámci tohoto DSO je i členem Místní akční skupiny Svatojiřský les, o. s. Prostřednictvím této místní akční skupiny realizovalo město v minulých letech několik projektů přes Program rozvoje venkova.

Informování občanů

K informování o dění ve městě je používáno několik způsobů. Mezi nejdůležitější patří zpravodaj města (vychází 4x ročně), internetové stránky města, místní rozhlas a vývěsky umístěné ve všech místních částech.


Název obce:Rožďalovice
části obce:Rožďalovice, Podolí, Zámostí, Hasina, Viničná Lhota, Ledečky, Podlužany
status:město
NUTS 5 (obec):CZ0208 537756
kraj (NUTS 3):Středočeský (CZ020)
okres (NUTS 4):Nymburk (CZ0208)
historická země:Čechy
katastrální výměra:23,9 km²
počet obyvatel:1 634 (k 1. 1. 2013)
zeměpisné souřadnice:50° 18′ 24″ severní šířky,
15° 10′ 6″ východní délky
nadmořská výška:198 m
PSČ:289 34
adresa městského úřadu:Náměstí 93
289 34 Rožďalovice
starosta:Petr Kapal
místostarosta:Mgr. Marcela Ešnerová