Vítání občánků

Město Rožďalovice zve všechny své nové občánky k slavnostnímu vítání, které proběhne v sobotu 4. dubna 2020 v obřadní síni MěÚ. Akce se mohou zúčastnit všichni občánci s trvalým bydlištěm v Rožďalovicích či ve spádových obcích.

Přihlášku k slavnostnímu přivítání Vašeho dítěte jako občánka města Rožďalovice si můžete stáhnout zde nebo na níže uvedeném odkazu či si ji osobně vyzvednout v podatelně MěÚ Rožďalovice.

Vyplněnou přihlášku je možné osobně doručit na MěÚ Rožďalovice, zaslat poštou nebo elektronicky na emailovou adresu podatelna@rozdalovice.cz.

Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu.

Přihláška k Vítání občánků