Zprávy městského úřadu

vyvěšenosejmutodokument/popis
29. 11. 201916. 12. 2019Rozhodnutí o umístění stavby – Zábrdovice čp. 36
26. 11. 201912. 12. 2019Stanovení místní úpravy provozu – dopravní značení
22. 11. 20199. 12. 2019Zahájení společného řízení – výstavba 33 RD – komunikace
20. 11. 201930. 12. 2019Rozpočtové opatření č. 10
19. 11. 20196. 12. 2019Návrh rozpočtu města na rok 2020
19. 11. 20196. 12. 2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
19. 11. 20196. 12. 2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 2020–2023
19. 11. 20196. 12. 2019Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2020
19. 11. 20196. 12. 2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ 2020–2022
19. 11. 20196. 12. 2019OZV č. 5/2019
19. 11. 20196. 12. 2019OZV č. 4/2019
14. 10. 201915. 1. 2020Oznámení o zamýšleném převodu