Zprávy městského úřadu

vyvěšenosejmutodokument/popis
17. 1. 20203. 2. 2020Oznámení o zahájení obnoveného řízení na stavbu Křinec, Nové Zámky, kNN pro pozemek parc. č. 331/7
14. 1. 202022. 1. 2020Program zasedání zastupitelstva (22. 1. 2020)
7. 1. 202023. 1. 2020Územní souhlas – Demontáž vrchního a kabelového vedení NN a nové kabelové vedení NN v k. ú. Nové Zámky
20. 12. 201931. 12. 2020Rozpočet města 2020
20. 12. 201931. 12. 2020Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
20. 12. 201931. 12. 2020Rozpočet ZŠ na rok 2020
20. 12. 201931. 12. 2020Střednědobý výhled ZŠ 2020-2022
17. 12. 201931. 1. 2020Rozpočtové opatření č. 11/2019
9. 12. 201910. 1. 2020Veřejná vyhláška – kalamitní poškození lesních porostů
14. 10. 201915. 1. 2020Oznámení o zamýšleném převodu