Zprávy městského úřadu

vyvěšenosejmutodokument/popis
26. 8. 201911. 9. 2019Zahájení společného řízení - Zvýšení bezpečnosti v ulici Boleslavská a Tyršova
16. 8. 201930. 9. 2019Rozpočtové opatření č. 7/2019
15. 8. 20192. 9. 2019Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice U Barborky
7. 8. 201915. 8. 2019Program zasedání zastupitelstva (15. 8. 2019)
2. 8. 201919. 8. 2019Zahájení společného územního a stavebního řízení – Bytový dům a opěrná zeď na pozemku parc. č. 19, 1130, 1131, 1132, 1141 a 952/1 v k. ú. Rožďalovice
31. 7. 201916. 8. 2019Zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o odstranění stavby – Sanace opěrné zdi v ulici Antonína Majera
31. 7. 201916. 8. 2019Vyrozumění – čj. 977/2019
18. 7. 20195. 8. 2019Rozhodnutí - kanalizační řád pro kanalizační síť v obci Rožďalovice
16. 7. 201920. 7. 2019Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
12. 7. 201931. 7. 2019Vyrozumění – č. j. 907/2019
9. 7. 201917. 7. 2019Program zasedání zastupitelstva (17. 7. 2019)
26. 6. 201915. 7. 2019Záměr č. 8/2019
24. 6. 201910. 7. 2019Oznámení o zahájení stavebního řízení - Senior klub Nové Zámky
17. 6. 20193. 7. 2019Územní rozhodnutí o umístění stavby - Zábrdovice
11. 6. 201919. 6. 2019Program zasedání zastupitelstva (19. 6. 2019)
31. 5. 201930. 6. 2020Závěrečný účet města za rok 2018
31. 5. 201918. 6. 2019Záměr č. 7/2019
30. 5. 201917. 6. 2019Oznámení o zahájení řízení – schválení kanalizačního řádu pro kanalizační síť v obci Rožďalovice
20. 5. 201929. 5. 2019Program zasedání zastupitelstva (29. 5. 2019)
13. 5. 201929. 5. 2019Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
10. 5. 201927. 5. 2019Návrh zprávy o uplatňování územního plánu
9. 5. 201927. 5. 2019OZV č. 2/2019
7. 5. 201923. 5. 2019Oznámení o době a místě konání voleb do EP
7. 5. 20197. 8. 2019Oznámení o zamýšleném převodu
29. 4. 20192. 5. 2019Volby do EP – svolání okrskové volební komise
17. 4. 20193. 5. 2019Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby IE-12-6009046 Zábrdovice, obnova NN za kNN
16. 4. 201924. 4. 2019Program zasedání zastupitelstva (24. 4. 2019)
9. 4. 201926. 4. 2019Návrh závěrečného účtu města za rok 2018
8. 4. 201924. 4. 2019Účetní závěrka RTB 2018
8. 4. 201924. 4. 2019Inventarizace RTB 2018
8. 4. 201924. 4. 2019Závěrečný účet RTB 2018
8. 4. 201924. 4. 2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RTB
8. 4. 201925. 5. 2019Volby do EP – informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 3. 201915. 4. 2019Záměr č. 6/2019
28. 3. 201915. 4. 2019Územní rozhodnutí o umístění stavby – Křinec, obnova NN, čp. 244–109
27. 3. 201912. 4. 2019Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
21. 3. 20198. 4. 2019Stanovení přechodné úpravy provozu – U Barborky
20. 3. 20195. 4. 2019Územní rozhodnutí o umístění stavby – Sovenice – oprava části veřejného osvětlení
20. 3. 20195. 4. 2019Územní rozhodnutí o umístění stavby – Sovenice, kVN, TS, obnova NN
27. 2. 201915. 3. 2019Záměr č. 5/2019
22. 2. 201911. 3. 2019Zahájení územního řízení – Křinec, Chotucká, obnova NN, čp. 244–109
13. 2. 201915. 3. 2019Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
12. 2. 201920. 2. 2019Program zasedání zastupitelstva (20. 2. 2019)
31. 1. 201918. 2. 2019OZV č. 1/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
30. 1. 201915. 2. 2019Zahájení územního řízení – Sovenice, kVN, TS, obnova NN
30. 1. 201915. 2. 2019Zahájení územního řízení – Sovenice
30. 1. 201915. 2. 2019Záměr č. 4/2019
30. 1. 201915. 2. 2019Záměr č. 3/2019
30. 1. 201915. 2. 2019Záměr č. 2/2019
30. 1. 201915. 2. 2019Záměr č. 1/2019
29. 1. 201931. 3. 2019Rozpočtové opatření č. 11/2018
17. 1. 201928. 1. 2019Program zasedání zastupitelstva (28. 1. 2019)
9. 1. 201925. 1. 2019Stavební povolení – Stavební úpravy místní komunikace v ulici Za Hřištěm
9. 1. 201925. 1. 2019Stavební povolení – Stavební úpravy místní komunikace v ulici Rajmanova (2. etapa)
9. 1. 201925. 1. 2019Stavební povolení – Stavební úpravy místní komunikace v ulici Školní (2. etapa)
21. 12. 201831. 12. 2019Střednědobý výhled ZŠ na období 2019–2021
21. 12. 201831. 12. 2019Rozpočet ZŠ na rok 2019
20. 12. 201831. 12. 2019Rozpočet města na rok 2019
20. 12. 201831. 12. 2019Střednědobý výhled rozpočtu města 2019-2022
12. 12. 201828. 12. 2018Územní rozhodnutí o dělení pozemku a o změně využití území
10. 12. 201828. 12. 2018RTB – střednědobý výhled na období 2020–2023
10. 12. 201828. 12. 2018RTB – rozpočet na rok 2019
6. 12. 201817. 12. 2018Program zasedání zastupitelstva (17. 12. 2018)
30. 11. 201820. 12. 2018Návrh rozpočtu ZŠ 2019
28. 11. 201820. 12. 2018Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
22. 11. 201810. 12. 2018Stavební úpravy místní komunikace v ulici Rajmanova
22. 11. 201810. 12. 2018Stavební úpravy místní komunikace v ulici Za Hřištěm
22. 11. 201810. 12. 2018Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
19. 11. 201827. 11. 2018Program zasedání zastupitelstva (27. 11. 2018)
19. 11. 20185. 12. 2018Stavební úpravy místní komunikace v ulici Školní (2. etapa)
15. 11. 20181. 12. 2018RTB – návrh rozpočtového výhledu 2020–2023
15. 11. 20181. 12. 2018RTB – návrh rozpočtu 2019
8. 11. 2018do odvoláníOdvolání a zrušení zákazu odběru povrchových vod
5. 11. 201821. 11. 2018Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018
5. 11. 201821. 11. 2018Oznámení - dodatky k veřejnoprávním smlouvám
31. 10. 201816. 11. 2018Oznámení – č. j. 1132/2018
30. 10. 201815. 11. 2018Oznámení – č. j. 110/48168/2016
23. 10. 201831. 10. 2018Program ustavujícího zastupitelstva
22. 10. 201831. 10. 2018Oznámení – č. j. 1175/2018
12. 10. 201829. 10. 2018Územní rozhodnutí o umístění stavby – veřejné osvětlení v obci Ledečky
8. 10. 20187. 11. 2018Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – pozemková parcela č. 62
26. 9. 20183. 10. 2018Program zasedání zastupitelstva (3. 10. 2018)
20. 9. 20188. 10. 2018Stavební povolení - nový chodník v ulici Spojovací
20. 9. 20188. 10. 2018Stavební povolení - nový chodník v ulici Tyršova
20. 9. 20188. 10. 2018Oznámení o výkonu topografických prací
19. 9. 20185. 10. 2018Oznámení o době a místě konání voleb
3. 9. 201814. 9. 2018Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
31. 8. 201818. 9. 2018Záměr na prodej hasičského auta
31. 8. 201818. 9. 2018Nařízení - maximální ceny jízdného
22. 8. 20187. 9. 2018Vyrozumění o náhradním doručení rozhodnutí
21. 8. 201829. 8. 2018Program zasedání zastupitelstva (29. 8. 2018)
20. 8. 20184. 9. 2018Informace o počtu a sídle volebních okrsků
8. 8. 201824. 8. 2018Oznámení o zahájení stavebního řízení – nový chodník v ulici Tyršova
6. 8. 201822. 8. 2018Územní rozhodnutí o umístění stavby v lokalitě Za školou – 2. etapa
6. 8. 201822. 8. 2018Oznámení o zahájení stavebního řízení – nový chodník v ulici Spojovací
6. 8. 2018Zákaz odběru povrchových vod
23. 7. 201812. 9. 2018Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
3. 7. 201818. 7. 2018Oznámení zahájení územního řízení – Veřejné osvětlení – Ledečky
3. 7. 201812. 7. 2018Program zasedání zastupitelstva (12. 7. 2018)
25. 6. 201811. 7. 2018Záměr č. 3/2018
25. 6. 201811. 7. 2018Oznámení zahájení územního řízení – Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Za školou
22. 6. 201830. 6. 2019Závěrečný účet města za rok 2017
11. 6. 201820. 6. 2018Program zasedání zastupitelstva (20. 6. 2018)
23. 5. 201830. 5. 2018Program zasedání zastupitelstva (30. 5. 2018)
6. 4. 201818. 4. 2018Program zasedání zastupitelstva (18. 4. 2018)
19. 3. 201829. 3. 2018Program zasedání zastupitelstva (29. 3. 2018)
12. 3. 201828. 3. 2018Záměr č. 2/2018
26. 2. 20187. 3. 2018Program zasedání zastupitelstva (7. 3. 2018)