Zprávy městského úřadu

vyvěšenosejmutodokument/popis
25. 5. 201811. 6. 2018Stavební povolení – Stavební úpravy místní komunikace v ulici Spojovací
25. 5. 201811. 6. 2018Územní rozhodnutí – Vodovodní přivaděč v k. ú. Seletice
23. 5. 201830. 5. 2018Program zasedání zastupitelstva (30. 5. 2018)
17. 5. 20182. 6. 2018Společné povolení – Rodinný dům na pozemku parcelní číslo st. 20 a 79/1
11. 5. 201828. 5. 2018Územní rozhodnutí o umístění stavby – nový chodník v ulici Spojovací
10. 5. 201827. 5. 2018Územní rozhodnutí o umístění stavby – nový chodník v ulici Tyršova
26. 4. 201828. 5. 2018Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
20. 4. 201830. 6. 2018Rozpočtové opatření č. 2
18. 4. 20184. 5. 2018Rozhodnutí o schválení kanalizačních řadů
18. 4. 20184. 5. 2018Oznámení o zahájení stavebního řízení – Stavební úpravy místní komunikace v ulici Spojovací
16. 4. 20182. 5. 2018Usnesení o opakované dražbě
10. 4. 201826. 4. 2018Oznámení pokračování územního řízení
6. 4. 201822. 4. 2018Předání čtyř odvolání proti rozhodnutí č.j. 80/2018
6. 4. 201818. 4. 2018Program zasedání zastupitelstva (18. 4. 2018)
4. 4. 201820. 4. 2018Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – č.j.: 309/2018
19. 3. 201829. 3. 2018Program zasedání zastupitelstva (29. 3. 2018)
14. 3. 201830. 3. 2018Oznámení zahájení územního řízení – Nový chodník v ulici Spojovací a Tyršova
12. 3. 201828. 3. 2018Záměr č. 2/2018
26. 2. 20187. 3. 2018Program zasedání zastupitelstva (7. 3. 2018)
23. 2. 201819. 3. 2018Veřejná dražební vyhláška – čj. 131 EX 11769/16-78
23. 2. 201823. 2. 2021Veřejnoprávní smlouva 6/2018 – Odbor přátel Slavia Fans Rožďalovice
23. 2. 201823. 2. 2021Veřejnoprávní smlouva 8/2018 – Tělocvičná jednota Sokol Rožďalovice
23. 2. 201823. 2. 2021Veřejnoprávní smlouva 4/2018 – FC Trnavan Rožďalovice
23. 2. 201823. 2. 2021Veřejnoprávní smlouva – Společnost Centrum Poděbrady
16. 2. 20185. 3. 2018Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
15. 2. 20185. 3. 2018Záměr č. 1/2018
15. 2. 20185. 3. 2018Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
12. 2. 20182. 3. 2018Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
8. 2. 201826. 2. 2018Vyrozumění o doplnění odvolání
6. 2. 20188. 3. 2018Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu
2. 2. 201819. 2. 2018Vyrozumění o podaných odvoláních
30. 1. 201815. 2. 2018Vyrozumění o podaném odvolání
30. 1. 20186. 2. 2018Program zasedání zastupitelstva (6. 2. 2018)
29. 1. 201814. 2. 2018Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Rožďalovice
29. 1. 201814. 2. 2018Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Podlužany
29. 1. 201814. 2. 2018Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Hasina
29. 1. 201814. 2. 2018Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Ledečky
29. 1. 201814. 2. 2018Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Podolí
29. 1. 201814. 2. 2018Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Zámostí
25. 1. 201810. 2. 2018RTB – schválený rozpočet na rok 2018
22. 1. 20187. 2. 2018Územní rozhodnutí o umístění stavby Křinec, Nové Zámky, kNN pro pč. 331/7
22. 1. 20187. 2. 2018Stavební povolení – Novostavba skladové haly na pozemku parcelní číslo st. 17/1 a 70 v k. ú. Křinec
22. 1. 20187. 2. 2018Rozhodnutí č.j.: 1199/2017
16. 1. 20182. 2. 2018Územní rozhodnutí o umístění stavby – Senior klub Nové Zámky u Křince
15. 1. 201826. 1. 2018Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta
3. 1. 201819. 1. 2018Vyrozumění o usnesení
27. 12. 201712. 1. 2018Stavební povolení - stavební úpravy místní komunikace v ulici Rajmanova
27. 12. 201712. 1. 2018Stavební povolení - stavební úpravy místní komunikace v ulici Vodičkova
27. 12. 201712. 1. 2018Stavební povolení - stavební úpravy místní komunikace v ulici Školní
27. 12. 201712. 1. 2018Stavební povolení - stavební úpravy místní komunikace v ulici Josefa Horáka
27. 12. 201712. 1. 2018Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
21. 12. 20178. 1. 2018Stavební povolení – stavební úpravy místní komunikace v ulici Rektorysova
19. 12. 20175. 1. 2018Záměr č. 8/2017
19. 12. 201731. 12. 2018Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice 2018–2020
19. 12. 201731. 12. 2018Rozpočet ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice na rok 2018
18. 12. 201731. 12. 2018Rozpočet města na rok 2018
18. 12. 201731. 12. 2018Střednědobý výhled rozpočtu města 2018–2021
18. 12. 20173. 1. 2018Dražební vyhláška - Holcová
13. 12. 201729. 12. 2017Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise – volba prezidenta
12. 12. 201728. 12. 2017Oznámení zahájení územního řízení – Křinec, Nové Zámky, kNN pro pč. 331/7 na pozemcích parcelní číslo st. 192, 590/1, 331/11, 331/12, 331/7, 847, 597/2, st. 142, 331/10, 602/1 v k. ú. Nové Zámky
12. 12. 201728. 12. 2017Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Novostavba skladové haly, včetně zpevněné plochy na pozemku parcelní číslo st. 17/1 a 70 v k. ú. Křinec
11. 12. 201728. 12. 2017Prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
11. 12. 201728. 12. 2017Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 602
6. 12. 201714. 12. 2017Program zasedání zastupitelstva (14. 12. 2017)
27. 11. 201713. 12. 2017Přerušení řízení – Vodovod, kanalizace a ČOV obce Seletice
27. 11. 201713. 12. 2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků
22. 11. 201718. 12. 2017RTB – Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018–2022
22. 11. 201718. 12. 2017RTB – Návrh rozpočtu na rok 2018
16. 11. 20174. 12. 2017Stavební úpravy místní komunikace v ulici Rajmanova
16. 11. 20174. 12. 2017Stavební úpravy místní komunikace v ulici Vodičkova
16. 11. 20174. 12. 2017Stavební úpravy místní komunikace v ulici Školní
16. 11. 201723. 11. 2017Program zasedání zastupitelstva (23. 11. 2017)
13. 11. 201729. 11. 2017Stavební úpravy místní komunikace v ulici Josefa Horáka
8. 11. 201724. 11. 2017Vyhláška – zpracování nahodilých těžeb dřeva
2. 11. 201720. 11. 2017Stavební úpravy místní komunikace v ulici Rektorysova
1. 11. 201730. 11. 2017Nabídka pozemků k pronájmu - k. ú. Hasina
31. 10. 201720. 11. 2017Záměr č. 7/2017
20. 10. 201726. 10. 2017Rozhodnutí – kanalizační řády
19. 10. 201725. 10. 2017Program zasedání zastupitelstva (25. 10. 2017)
18. 10. 20173. 11. 2017Rozhodnutí o umístění stavebního záměru – Křinec, vjezdy k čp. 311–318
9. 10. 201725. 10. 2017Oznámení zahájení územního řízení – Vodovod, kanalizace a ČOV Seletice
4. 10. 201721. 10. 2017Oznámení o době a místě konání voleb
25. 9. 20173. 10. 2017Program zasedání zastupitelstva (3. 10. 2017)
22. 9. 20179. 10. 2017Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad
22. 9. 201721. 10. 2017Svolání schůzky OVK
20. 9. 20176. 10. 2017Oznámení o zahájení řízení – schválení kanalizačních řadů
18. 9. 20173. 10. 2017Vyhláška – zastavení těžby dřeva
13. 9. 201713. 10. 2017Dražební vyhláška
11. 9. 201727. 9. 2017Záměr č. 6/2017
5. 9. 201721. 10. 2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků
4. 9. 201720. 9. 2017Nařízení č. 1/2017
4. 9. 201720. 9. 2017Dohoda o narovnání
25. 8. 201711. 9. 2017Oznámení zahájení územního řízení Stavební úpravy místní komunikace v Křinci, vjezdy k čp. 311-318 na pozemku parcelní číslo 410/3 v katastrálním území Křinec
23. 8. 201731. 8. 2017Program zasedání zastupitelstva (31. 8. 2017)
2. 8. 20174. 9. 2017Nabídka pozemků k pronájmu – katastrální území Rožďalovice a Hasina
Pozemky Rožďalovice
Pozemky Hasina
19. 7. 20174. 8. 2017Územní rozhodnutí o umístění stavebního záměru Stavební úpravy místní komunikace v ul. Rektorysova, město Rožďalovice na pozemku parcelní číslo 84/1, 97/3, 102/2, 952/1, 1070/1, 1118, st. 133, st. 138/2 a st. 545 v katastrálním území Rožďalovice
20. 6. 201728. 6. 2017Program zasedání zastupitelstva (28. 6. 2017)
15. 6. 20172. 8. 2017Záměr o prodeji pozemkových parcel
12. 6. 201729. 6. 2017Změna stavby před jejím dokončením a prodloužení lhůty k dokončení stavby čp. 140
6. 6. 201714. 6. 2017Program zasedání zastupitelstva (14. 6. 2017)
30. 5. 201716. 6. 2017Oznámení o zahájení územního řízení Stavební úpravy místní komunikace v ulici Rektorysova, město Rožďalovice na pozemku parcelní číslo 84/1, 97/3, 102/2, 952/1, 1070/1, 1118, st. 133, st. 138/2 a st. 545 v katastrálním území Rožďalovice
29. 5. 201712. 6. 2017Společné územní rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby Stavební úpravy místní komunikace v ul. Za Špýcharem - příjezdová komunikace, město Rožďalovice, na pozemku parcelní číslo 140/8, 140/26, 140/28, 140/29, 140/30, 140/43, 150/8, 190/50, 962/10, 985, st. 193/1, st. 193/2 a st. 195 v katastrálním území Rožďalovice
24. 5. 201731. 7. 2017Dražební vyhláška Emílie Brodská
5. 5. 201722. 5. 2017Oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením čp. 140 v k. ú. Rožďalovice
5. 5. 201722. 5. 2017Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Křinec
3. 5. 201711. 5. 2017Program zasedání zastupitelstva (11. 5. 2017)
2. 5. 201730. 5. 2017Výběrové řízení – ředitel ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
28. 4. 201729. 5. 2017Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2017
27. 4. 201726. 5. 2017Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
21. 4. 201728. 4. 2017Program zasedání zastupitelstva (28. 4. 2017)
20. 4. 20178. 5. 2017Záměr č. 5/2017
20. 4. 20178. 5. 2017Záměr č. 4/2017
11. 4. 201719. 6. 2017Program zasedání zastupitelstva (19. 4. 2017)
31. 3. 201717. 4. 2017Oznámení o pokračování společného územního a stavebního řízení [PDF] Stavební úpravy místní komunikace v ulici Za Špýcharem – příjezdová komunikace, město Rožďalovice na pozemku parcelní číslo 140/8, 140/26, 140/28, 140/29, 140/30, 140/43, 150/8, 190/50, 962/10, 985, st. 193/l, st. 193/2 a st. 195 v katastrálním území Rožďalovice
27. 3. 201711. 4. 2017Záměr č. 3/2017 [PDF]
27. 3. 201711. 4. 2017Záměr č. 2/2017 [PDF]
23. 3. 201730. 6. 2018Závěrečný účet města za rok 2016 [PDF]
21. 3. 201711. 4. 2017Oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF] – III/Hasina, most ev. č. 2807-7 přes výtok rybníka na pozemku st. p. 241, 242, 243, parc. č. 309, 426, 520, 525/3 v katastrálním území Hasina
13. 3. 201722. 3. 2017Program zasedání zastupitelstva (22. 3. 2017) [PDF]
3. 3. 201720. 3. 2017Záměr č. 1/2017 [PDF]
2. 3. 201720. 3. 2017Územní rozhodnutí o umístění stavby [PDF] Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky
23. 2. 201725. 3. 2017Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopidlno [PDF]
23. 2. 201725. 3. 2017Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopidlno [PDF]
23. 2. 201722. 3. 2017Návrh závěrečného účtu města za rok 2016 [PDF]
15. 2. 201723. 2. 2017Program zasedání zastupitelstva (23. 2. 2017) [PDF]
15. 2. 20174. 3. 2017Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 6/2017 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 10/2017 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 16/2017 [PDF]
13. 2. 20171. 3. 2017Opatření obecné povahy [PDF] - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje
13. 2. 20171. 3. 2017Veřejná vyhláška [PDF] - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje
30. 1. 201731. 3. 2017Dražební vyhláška č.j. 40479 [PDF]
5. 1. 201723. 1. 2017Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci [PDF]
5. 1. 201713. 1. 2017Program zasedání zastupitelstva (13. 1. 2017) [PDF]
5. 12. 201614. 12. 2016Program zasedání zastupitelstva (14. 12. 2016) [PDF]
24. 11. 201614. 12. 2016Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice na rok 2017 [PDF]
24. 11. 201614. 12. 2016Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice 2018–2019 [PDF]
23. 11. 20169. 12. 2016Oznámení zahájení územního řízení [PDF] kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky
23. 11. 201614. 12. 2016RTB – rozpočtový výhled 2017–2021 [PDF]
23. 11. 201614. 12. 2016RTB – rozpočtová změna č. 1/2016 [PDF]
23. 11. 201614. 12. 2016RTB – návrh rozpočtu na rok 2017 [PDF]
21. 11. 20166. 12. 2016Stavební povolení ke stavbě vodního díla [PDF] – kanalizace Rožďalovice, napojení místních částí Stará a Nová Hasina, Podolí
16. 11. 20162. 12. 2016Územní rozhodnutí o umístění stavby [PDF] III/2807 Hasina, most ev. č. 2807-7 přes výtok z rybníka
1. 11. 201618. 11. 2016Oznámení o uzavření veřejnoprávních smluv [PDF] nahrazujících rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavby v k. ú. Seletice
18. 10. 20163. 11. 2016Veřejná vyhláška - kormorán velký [PDF]
14. 10. 201624. 10. 2016Oznámení [PDF] o návrzích veřejnoprávních smluv nahrazujících rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení v k. ú. Seletice
12. 10. 201620. 10. 2016Program zasedání zastupitelstva (20. 10. 2016) [PDF]
12. 10. 2016Sdělení ke smlouvě [PDF]
12. 10. 201628. 10. 2016Veřejnoprávní smlouva mezi městem Nymburk a městem Rožďalovice [PDF] ohledně výkonu činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se v jeho správním obvodu
12. 10. 201628. 10. 2016Oznámení záměru o převodu pozemku na město Rožďalovice [PDF]
27. 9. 20165. 10. 2016Program zasedání zastupitelstva (5. 10. 2016) [PDF]
22. 9. 20168. 10. 2016Oznámení o době a místě konání voleb [PDF]
7. 9. 201623. 9. 2016Oznámení o zahájení územního řízení [PDF] – III/2807 Hasina, most, ev. č. 2807-7 přes výtok z rybníka na pozemku parcelní číslo st. 241, 242, 243, 309, 426, 520 a 525/3 v k. ú. Hasina
23. 8. 201631. 8. 2016Program zasedání zastupitelstva (31. 8. 2016) [PDF]
23. 8. 201615. 10. 2016Volby do Senátu Parlamentu ČR – informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF]
1. 8. 201618. 8. 2016Záměr č. 3/2016 [PDF]
19. 7. 201627. 7. 2016Program zasedání zastupitelstva (27. 7. 2016) [PDF]
18. 7. 201618. 10. 2016Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce [PDF]
15. 7. 20161. 8. 2016Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Stavební úpravy místní komunikace Za Špýcharem (příjezdová komunikace) [PDF]
21. 6. 201629. 6. 2016Program zasedání zastupitelstva (29. 6. 2016) [PDF]
6. 6. 201622. 6. 2016Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy [PDF]
6. 6. 201622. 6. 2016Opatření obecné povahy [PDF] o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
6. 6. 201622. 6. 2016Příloha č. 1 [PDF] k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
6. 6. 201622. 6. 2016Příloha č. 2 [PDF] k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
6. 6. 201622. 6. 2016Příloha č. 3 [PDF] k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
6. 6. 201622. 6. 2016Příloha č. 3 [PDF] k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
6. 6. 201622. 6. 2016Příloha č. 4 [PDF] k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle § 10 g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10 h zákona č. 100/2001 Sb.
1. 6. 201617. 6. 2016Změna územního rozhodnutí o umístění stavby - kanalizace Podolí a Hasina [PDF] [PDF]
23. 5. 20168. 6. 2016Návrh protokolu o schvalování účetní závěrky DSO RTB roku 2015 [PDF]
16. 5. 201625. 5. 2016Program zasedání zastupitelstva (25. 5. 2016) [PDF]
9. 5. 201625. 5. 2016Záměr č. 2/2016 [PDF]
26. 4. 20164. 5. 2016Program zasedání zastupitelstva (4. 5. 2016) [PDF]
26. 4. 201615. 5. 2016Závěrečný účet obce za rok 2015 [PDF]
26. 4. 201627. 5. 2016Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné dle cenových předpisů (2. část) [PDF]
26. 4. 201627. 5. 2016Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné dle cenových předpisů (1. část) [PDF]
26. 4. 201627. 5. 2016Žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. 422/2014 [PDF]
15. 4. 20161. 5. 2016Cestování s dětmi do zahraničí [PDF]
11. 4. 201627. 4. 2016Návrh na vyhlášení chráněného území – Dymokursko [PDF]
5. 4. 201621. 4. 2016Povolení k nakládání s podzemními vodami - Tuchom, parc. č. 93/6 [PDF]
1. 4. 201620. 4. 2016Provozní řád místního rozhlasu [PDF]
1. 4. 201620. 4. 2016Záměr č. 1/2016 [PDF]
22. 3. 201630. 3. 2016Program zasedání zastupitelstva (30. 3. 2016) [PDF]
8. 2. 201624. 3. 2016Změna záplavového území vodního toku Mrlina [PDF]
25. 2. 201614. 3. 2016Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby (Seletice, parcelní číslo 419/1 a 370/1) [PDF]
18. 2. 201621. 2. 2019Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 [PDF]
16. 2. 201625. 2. 2016Návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby (Seletice, parcelní číslo 419/1 a 370/1) [PDF]
11. 2. 201629. 2. 2016Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 [PDF]
3. 2. 201619. 2. 2016Návrh zadání územního plánu městyse Křinec [PDF]
3. 2. 201619. 2. 2016Oznámení o projednávání zadání územního plánu městyse Křinec [PDF]
3. 2. 201611. 2. 2016Program zasedání zastupitelstva (11. 2. 2016) [PDF]
29. 1. 201616. 2. 2016Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) [PDF]
27. 1. 201614. 2. 2016Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území toku Mrlina [PDF]
25. 1. 201612. 2. 2016Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení (Recyklační středisko Rožďalovice) [PDF]
13. 1. 201629. 1. 2016Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje [PDF]
13. 1. 201629. 1. 2016Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry [PDF]
13. 1. 201629. 1. 2016Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe [PDF]
13. 1. 201629. 1. 2016Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje) [PDF]
6. 1. 201620. 1. 2016Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe [PDF]
6. 1. 201620. 1. 2016Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe [PDF]
5. 1. 201613. 1. 2016Program zasedání zastupitelstva (13. 1. 2016) [PDF]
5. 1. 201622. 1. 2016Poplatky za komunální odpad na rok 2016 [odkaz]
15. 12. 20151. 1. 2016Zahájení zjišťovacího řízení záměru Recyklační středisko Rožďalovice [PDF]
14. 12. 201531. 12. 2015Provozní řád posilovny [PDF]
14. 12. 201531. 12. 2015Provozní řád Spolkového domu [PDF]
14. 12. 201531. 12. 2015OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF]
14. 12. 201531. 12. 2015OZV č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města [PDF]
11. 12. 201513. 12. 2018Veřejnoprávní smlouva č. 4/2015 [PDF]
11. 12. 201531. 12. 2015Záměr č. 8/2015 [PDF]
11. 12. 201531. 12. 2015Záměr č. 7/2015 [PDF]
11. 12. 201531. 12. 2015Záměr č. 6/2015 [PDF]
1. 12. 20159. 12. 2015Program zasedání zastupitelstva (9. 12. 2015) [PDF]
20. 11. 20156. 12. 2015Rozpočtový výhled na léta 2016–2018 [PDF]
20. 11. 20156. 12. 2015Návrh rozpočtu města na rok 2016 [PDF]
6. 11. 201523. 11. 2015RTB - návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF]
19. 10. 20155. 11. 2015Společné rozhodnutí - stavební úpravy a přístavba čp. 1 v k.ú. Nové Zámky [PDF]
16. 10. 201531. 10. 2015Rozhodnutí - Miloš Jenčík [PDF]
2. 10. 201517. 10. 2015Oznámení o ustanovení opatrovníka - Miloš Jenčík [PDF]
10. 9. 201525. 11. 2015Program zasedání zastupitelstva (23. 9. 2015) [PDF]
1. 9. 201515. 9. 2015Záměr č. 5/2015 [PDF]
18. 8. 201525. 8. 2015Program zasedání zastupitelstva (26. 8. 2015) [PDF]
30. 7. 201514. 8. 2015Územní rozhodnutí (lokalita Štěpnice II) [PDF]
16. 7. 201531. 7. 2015Záměr č. 4/2015 [PDF]
9. 7. 201524. 7. 2015Provozní řád místního rozhlasu [PDF]
29. 6. 20157. 7. 2015Program zasedání zastupitelstva (8. 7. 2015) [PDF]
27. 5. 201511. 6. 2015RTB – Inventarizační zpráva za rok 2014 [PDF]
27. 5. 201511. 6. 2015RTB – Protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2014 [PDF]
27. 5. 201511. 6. 2015Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí RTB [PDF]
27. 5. 201511. 6. 2015Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí RTB [PDF]
21. 5. 20155. 6. 2015Oznámení zahájení územního řízení (lokalita Štěpnice II) [PDF]
19. 5. 201526. 5. 2015Program zasedání zastupitelstva (27. 5. 2015) [PDF]
15. 5. 201530. 5. 2015Záměr č. 3/2015 [PDF]
11. 5. 201525. 5. 2015OZV č. 2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku [PDF]
11. 5. 201525. 5. 2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 [PDF] (doplněna mapa míst)
28. 4. 20156. 5. 2015Program zasedání zastupitelstva (6. 5. 2015) [PDF]
21. 4. 20155. 5. 2015Závěrečný účet obce za rok 2014 [PDF]
30. 3. 201513. 4. 2015Záměr č. 2/2015 [PDF]
30. 3. 201513. 4. 2015OZV č. 1/2015 o zákazu provozování sázkových her a loterií [PDF]
18. 3. 201526. 3. 2015Program zasedání zastupitelstva (26. 3. 2015) [PDF]
2. 3. 201516. 3. 2015Zápis do MŠ 2015–2016 [PDF]
26. 2. 201512. 3. 2015Výzva k podání nabídky – Manipulační a provozní řády rybníků ve vlastnictví města [PDF]
17. 2. 201525. 2. 2015Program zasedání zastupitelstva (25. 2. 2015) [PDF]
4. 2. 201518. 2. 2015Rozhodnutí č. j. 174-2015-MAT [PDF]
4. 2. 201518. 2. 2015Rozhodnutí č. j. 173-2015-MAT [PDF]
4. 2. 201512. 2. 2015Program zasedání zastupitelstva (12. 2. 2015) [PDF]
16. 1. 201530. 1. 2015Poplatky za komunální odpad na rok 2015 [PDF]
16. 1. 201530. 1. 2015Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka (Čech) [PDF]
16. 1. 201530. 1. 2015Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka (Bůšková) [PDF]
12. 1. 201526. 1. 2015Záměr č. 1/2015 [PDF]
9. 1. 201523. 1. 2015Oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe [PDF]
7. 1. 201521. 1. 2015Oznámení o zveřejnění územního plánu [PDF]
5. 1. 201519. 1. 2015Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Labe [PDF]
22. 12. 20145. 1. 2015Stavební povolení (pro stavební úpravy náměstí v Rožďalovicích) [PDF]
17. 12. 201431. 12. 2014Záměr č. 7/2014 [PDF]
16. 12. 201430. 12. 2014Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu [PDF]
8. 12. 201422. 12. 2014Závěr zjišťovacího řízení – Stáje, stodoly a rekreační dům v k.ú. Podolí [PDF]
8. 12. 201422. 12. 2014Předání zjišťovacího řízení – Stáje, stodoly a rekreační dům v k.ú. Podolí [PDF]
8. 12. 201416. 12. 2014Program zasedání zastupitelstva (16. 12. 2014) [PDF]
2. 12. 201416. 12. 2014RTB – Návrh rozpočtu 2015 [PDF]
2. 12. 201416. 12. 2014RTB – Rozpočtový výhled 2015–2017 [PDF]
2. 12. 201416. 12. 2014RTB – Rozpočtové opatření 2 2014-1 [PDF]
27. 11. 201412. 12. 2014Návrh rozpočtu 2015 [PDF]
27. 11. 201412. 12. 2014Rozpočtový výhled města na rok 2015–2017 [PDF]
5. 11. 201419. 11. 2014Oznámení záměru „Stáje, stodoly a rekreační dům v k. ú. Podolí u Rožďalovic“ [PDF]
3. 11. 201417. 11. 2014Oznámení o zahájení stavebního řízení (Stavební úpravy náměstí) [PDF]
29. 10. 20146. 11. 2014Program ustavujícího zasedání zastupitelstva 6. listopadu 2014 – nový termín [PDF]
23. 10. 201430. 10. 2014Program ustavujícího zasedání zastupitelstva 30. října 2014 [PDF]
13. 10. 201428. 10. 2014Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF]
6. 10. 201420. 10. 2014Záměr č. 6/2014 [PDF]
25. 9. 20142. 10. 2014Program zasedání zastupitelstva 2. října 2014 [PDF]
24. 9. 20149. 10. 2014Záměr č. 5/2014 [PDF]
24. 9. 20149. 10. 2014Oznámení o době a místě konání voleb [PDF]
15. 9. 201423. 9. 2014Program zasedání zastupitelstva 23. září 2014 [PDF]
5. 9. 201420. 9. 2014Záměr č. 4/2014 [PDF]
5. 9. 201411. 9. 2014Program zasedání zastupitelstva 11. září 2014 [PDF]
29. 8. 201413. 9. 2014Nařízení města Nymburk o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov [PDF]
29. 8. 201413. 9. 2014Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou činnost [PDF]
29. 8. 201413. 9. 2014Záměr č. 3/2014 [PDF]
29. 8. 201413. 9. 2014Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF]
21. 7. 20145. 8. 2014Rozhodnutí stavebního úřadu 422/2014 [PDF]
17. 7. 201424. 7. 2014Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva dne 24. 7. 2014 [PDF]
9. 7. 201424. 7. 2014Složení SDH Rožďalovice 2014 [PDF]
4. 7. 201419. 7. 2014Veřejná výzva 2014 [PDF]
20. 6. 20147. 7. 2014Oznámení o zahájení řízení o územním plánu [PDF]
26. 5. 201410. 6. 2014Oznámení č. j. 422/2014 [PDF]