Zprávy městského úřadu

vyvěšenosejmutodokument/popis
17. 10. 20194. 11. 2019Zahájení územního řízení - Křinec čp. 36
14. 10. 201915. 1. 2020Oznámení o zamýšleném převodu
10. 10. 201928. 10. 2019Stavební záměr – zvýšení bezpečnosti v ulici Boleslavská a Tyršova
8. 10. 201930. 11. 2019Rozpočtové opatření č. 9/2019
3. 10. 201918. 11. 2019Oznámení o zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území