Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Novostavba skladové haly

Odkaz

Úřední deska > Zprávy městského úřadu

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Novostavba skladové haly, včetně zpevněné plochy na pozemku parcelní číslo st. 17/1 a 70 v k. ú. Křinec
Oznámení zahájení územního řízení – Křinec, Nové Zámky, kNN pro pč. 331/7 na pozemcích parcelní číslo st. 192, 590/1, 331/11, 331/12, 331/7, 847, 597/2, st. 142, 331/10, 602/1 v k. ú. Nové Zámky