Zvony kostela sv. Havla na Českém rozhlasu Vltava

V neděli 14. října si můžete na Českém rozhlasu Vltava ve 12 hodin v pořadu Polední zvony poslechnout zvon ze severní věže (odlitý v roce 1684 Janem Pricqueyem) a o týden později 21. října pak druhý zvon (odlitý roku 1479 Ondřejem Ptáčkem). Připravil Radek Rejšek.

Možnost likvidace biologického odpadu

Od 6. října do 24. listopadu 2018 budou každou sobotu od 8 do 11 hodin naproti budově bývalého Strojobalu přistaveny kontejnery, do kterých budou moci občané vkládat pouze větve, kmeny stromů a větve keřů do maximální délky 1,5 metru, trávu, listí a drny. Ostatní odpad je zakázáno vkládat.