Odečty vodoměrů ve spádových obcích

VaK Nymburk oznamují občanům a chalupářům, že od 9.října 2017 průběžně do konce měsíce října 2017 budou ve spádových obcích (Hasina, Viničná Lhota, Ledečky, Podlužany) probíhat odečty vodoměrů.
Stav vodoměru je možno nahlásit i telefonicky nebo sms zprávou vždy od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hodin na telefonní čísla: 725 215 467, 725 215 470, nově také pomocí webových stránek VaK Nymburk anebo vylepit na viditelné místo Vašeho domu.

SDH Rožďalovice – sběr železného odpadu

Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice pořádá v sobotu 7. října od 9:30 do 14:00 hodin sběr železného odpadu. Žádáme občany, aby připravili veškerý nepotřebný železný odpad před své domy až v sobotu ráno, nebo si jej hasiči sami odeberou z Vašich dvorů. Sběr bude probíhat v Rožďalovicích i spádových obcích (Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany, Hasina).

Možnost odvozu biologického odpadu

Vždy 1. a 3. sobotu v měsíci říjnu a listopadu od 8:00 do 11:00 hodin budou přistaveny naproti bývalému Strojobalu kontejnery, do kterých budou moci občané vkládat pouze
větve a kmeny stromů a větve keřů do maximální délky 1,5 metru, trávu, listí a drny. Ostatní odpad je zakázáno vkládat.