Odečty vodoměrů ve spádových obcích

Vodovody a kanalizace Nymburk oznamují občanům a chalupářům, že průběžně během první poloviny měsíce října 2019 budou ve Vaší obci (Podlužany, Hasina, Ledečky a Viničná Lhota) probíhat odečty vodoměrů. Stav vodoměru je možno nahlásit také pomocí webových stránek VaK Nymburk nebo vylepit na viditelné místo Vašeho domu.

Sběr železného odpadu

SDH Rožďalovice bude v sobotu 12. října od 8:00 hodin po celý den provádět sběr železného odpadu. Žádáme občany, aby připravili veškerý nepotřebný železný odpad před své domy až v sobotu ráno nebo si jej hasiči sami odeberou z Vašich dvorů. Sběr bude probíhat v Rožďalovicích i spádových obcích (Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany a Hasina).

Možnost likvidace biologického odpadu

Od 5. října do 30. listopadu 2019 budou každou sobotu od 8 do 11 hodin naproti budově bývalého Strojobalu přistaveny kontejnery, do kterých budou moci občané vkládat pouze větve, kmeny stromů a větve keřů do maximální délky 1,5 metru, trávu, listí a drny. Ostatní odpad je zakázáno vkládat.