Rok 2019

Ulice Polní - Rožďalovice

Začátkem prosince byl položen asfaltový povrch v ulicích Polní a U Studánky a zároveň byly provedeny potřebné terénní úpravy a výsadba stromořadí. Chodníky okolo celé lokality budou dokončeny v první polovině příštího roku.

 


Pouliční osvětlení - Rožďalovice

 

Po celém městě a ve spádových obcích bylo během tohoto roku nainstalováno nové úsporné pouliční osvětlení. Dotaci ve výši 767 450 Kč poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 


Během listopadu byla v základní škole dokončena nová jazyková laboratoř, na niž byly poskytnuty prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to v částce 1 899 138 Kč.

Odborná jazyková učebna v ZŠ

Logo IROP


Třeboňský rybník - odbahnění

Během října a listopadu byl díky dotaci, kterou poskytl Středočeský kraj ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 1 milionu korun, částečně odbahněn Třeboňský rybník a kamenem zpevněna jeho hráz.

 


Hospodářská budova
Začátkem listopadu byla dokončena rekonstrukce hospodářské budovy naproti bývalému Strojobalu, která probíhala od konce září.

 


Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku

Díky programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností získalo město od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 76 000 Kč na zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před zámkem, která byla provedena začátkem léta.

 


Podlužany - hřiště

 

Přes léto bylo upraveno prostranství u Návesního rybníka v Podlužanech a osazeno herními prvky pro děti.

 


 

Během jara byla provedena rekonstrukce ulice Za Hřištěm, náklady dosáhly bezmála 2 200 000 Kč.

 


Silnice ke hřbitovu

Koncem dubna byla provedena pokládka kanalizace v ulici U Barborky mezi zámkem a hřbitovem, během dalších dvou měsíců pak pokračovala její výstavba zavedením jednotlivých přípojek v této části města a ve spádových obcích. Během září byly na Hasině a v Podlužanech po dokončení pokládky kanalizace vyasfaltovány vozovky a koncem října byla také vyasfaltována silnice od bývalé fary ke hřbitovu.