Rok 2018

Díky příznivému počasí se již od začátku roku 2018 přikročilo k budování naučné stezky kolem Holských rybníků. U Třeboňského rybníka Ing. arch. Jiří Vorel osadil novým přístřeškem vyčištěnou studánku a zhotovil také lavičky. Přes náhon spojující Dolní a Třeboňský rybník byla zhotovena lávka.

« 1 z 14 »

Během května a června 2018 byla provedena rekonstrukce střechy zdravotního střediska. O letních prázdninách byl instalován nový plot, opravena podezdívka a vchod do mateřské školy byl přemístěn přímo k parkovišti před zdravotním střediskem.

« 1 z 6 »

V pátek 6. července 2018 se rožďalovickým hasičům splnil jejich dlouholetý sen – dostali od města zcela nové zásahové vozidlo Tatra 815 (v hodnotě téměř 7 milionů Kč), které jim bylo slavnostně předáno po vysvěcení místním farářem P. Lukášem Hrabánkem. Akce se zúčastnili nejvýznamnější představitelé dobrovolných i profesionálních hasičů okresu Nymburk a zástupci okolních sborů.

« 1 z 15 »

Rekonstrukce ulice Rektorysovy a Josefa Horáka – od konce července do poloviny prosince 2018 probíhala kompletní oprava těchto dvou ulic, náklady na rekonstrukci činily 6,6 milionů Kč, přičemž ulice Josefa Horáka byla financována za podpory Středočeského kraje ve výši 1 624 000 Kč.

« 1 z 9 »