Rok 2017

Revitalizace pozemků – počátkem jara byly revitalizovány některé pozemky v katastru města. U Zámostského rybníka byla při těchto pracích nalezena nevybuchlá střela. Pročištěny byly též odvodňovací kanály napájející rybníky a u Dolního rybníka byl nad vyčištěnou studánkou vybudován přístřešek, který zhotovil Ing. arch. Jiří Vorel.

« 1 z 5 »

Rekonstrukce vnitřních prostor staré školy – v průběhu roku pokračovaly práce na renovaci vnitřních prostor staré školy – místnosti a chodby byly omítnuty, byla zavedena nová elektroinstalace, položeny parkety, natřena okna a zbudovány toalety. Celkové náklady dosáhly 1 milionu Kč.

« 1 z 5 »

Rekonstrukce ulice Za Špýcharem – od června do září probíhala rekonstrukce ulice Za Špýcharem. Panely, které tvořily po několik desetiletí provizorní cestu, byly demontovány, podklad byl zpevněn a celá ulice dostala nový, asfaltový povrch. Náklady na opravu činily 2 miliony Kč a byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 17 »

Renovace zdravotního střediska – během zimy bylo zrenovováno dětské oddělení ve zdravotním středisku, výtvarné řešení je dílem Libora Škrlíka. Nově vybavena byla po rekonstrukci také gynekologická ambulance.

« 1 z 4 »

Oprava drobných sakrálních a votivních staveb – koncem léta a během podzimu byly zrestaurovány některé sakrální stavby – křížky ve Viničné Lhotě a v Podlužanech zrenovoval akademický sochař Martin Pokorný za celkovou částku 400 000 Kč, která byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Město nechalo též opravit pomník obětem světových válek pod kostelem. V sobotu 16. září pak byl na pomníku padlých na Hasině slavnostně odhalen reliéf Tomáše Garrigua Masaryka, který navrhla místní rodačka, akademická sochařka a medailérka Marie Wichnerová. Čestnou stráž držel Klub vojenské historie Druhý pluk Nymburska.

« 1 z 3 »