Rok 2016

Rekonstrukce hospodářské budovy za městským úřadem – na podzim byla opravena hospodářská budova na dvoře městského úřadu. Náklady dosáhly 404 591 Kč. Následně byla v prosinci zrekonstruována část Revoluční ulice směřující ke dvoru městského úřadu. Náklady dosáhly 345 000 Kč.

« 1 z 6 »

Výstavba atletické dráhy v areálu základní školy – během podzimu byl na školním hřišti vybudována nová tartanová dráha o celkových nákladech 3 200 000 Kč. Kraj poskytl 500 000 Kč, 2 700 000 Kč bylo hrazeno z městského rozpočtu.

« 1 z 11 »

Rekonstrukce kapličky v Podlužanech – během roku 2016 byla provedena rekonstrukce střechy, fasády, interiéru, dlažby a vnitřní okrasné malby svatostánku. Náklady ve výši 650 000 Kč byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 5 »

Rekonstrukce střechy a úpravy vnitřních prostor staré školy – koncem léta byla rekonstruována střecha a zároveň byly provedeny částečné úpravy vnitřních prostor. Kraj poskytl 500 000 Kč, zbylé náklady ve výši 1 600 000 Kč hradilo město.
Před začátkem prázdnin bylo uvedeno do provozu nové dětské oddělení městské knihovny, současně bylo upraveno i zázemí pro vystupující na kulturních akcích konaných v kostele.

« 1 z 7 »

Rekonstrukce střechy základní školy – během léta byla provedena kompletní rekonstrukce střechy školy, celkové náklady činily 4 500 000 Kč, 3 000 000 Kč poskytl Středočeský kraj, zbylá část byla hrazena z rozpočtu města.

« 1 z 15 »

Nové parkoviště před zdravotním střediskem – v září byl položen nový asfaltový povrch před zdravotním střediskem, celkové náklady hrazené z městského rozpočtu činily 590 111 Kč.

« 1 z 3 »

Úprava parkoviště před hřbitovem a hřbitovní kaple – v ulici U Barborky byla v polovině února upravena parkovací plocha před hřbitovem, na podzim pak byla vymalována hřbitovní kaplička. Náklady dohromady dosáhly cca 100 000 Kč.

« 1 z 3 »

Zasíťování parcel pro 33 rodinných domů – druhá etapa, celkové náklady 4 069 577 Kč (vlastní financování). Během první poloviny roku 2016 bylo zasíťováno zbylých 20 parcel.

« 1 z 4 »

Rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici – během března byl položen nový chodník v části Tyršovy ulice, který navázal na zrekonstruovanou Uličku. Náklady ve výši téměř 260 000 Kč byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 8 »