Rok 2015

Nová školní družina – nadstavbou jednoho patra nad šatnami vznikly nové prostory pro školní družinu. Stavební práce probíhaly od září 2014 do června 2015. Projekt byl realizován díky dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst, celkové náklady činily 4 200 000 Kč, přičemž spoluúčast města byla 52 %.

« 1 z 8 »

Spolkový dům – s počátkem roku byla zahájena rekonstrukce bývalé ubytovny, která se nově proměnila v Centrum pro společenskou činnost. To bude sloužit nejen místním spolkům, ale třeba i maminkám s dětmi, škole nebo zde budou pořádána různá kulturní vystoupení. Dotace na financování tohoto projektu byla poskytnuta z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (celkové náklady 5 623 825 Kč, spoluúčast města 15 %). Rekonstrukce byla dokončena v první polovině června 2015.

« 1 z 21 »

Nový obchvat města – v únoru byla zahájena rekonstrukce komunikace V drahách, spojující místní část Zámostí s nádražím a s východní částí města. Tento finančně náročný projekt, dokončený počátkem června, byl realizován postupně ve třech etapách: I. a III. etapa byla pokryta formou dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (celkové náklady 6 164 485 Kč, spoluúčast města 15 %), II. etapa ve výši 2 827 421 Kč byla hrazena z městského rozpočtu. Nově zrekonstruovaná komunikace bude sloužit jako obchvat města.

« 1 z 24 »

Rekonstrukce Uličky – koncem března byla dokončena pokládka zámkové dlažby. Tento projekt o nákladech téměř 1 milionu korun byl hrazen z městského rozpočtu.

« 1 z 18 »