Rok 2014

Rekonstrukce školy – během jara a léta 2014 byla na budově školy vyměněna veškerá okna, objekt byl zateplen a dostal novou fasádu. Škola je také nově vytápěna plynem. Město na tuto nákladnou akci získalo dotaci od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady se vyšplhaly na bezmála 9 milionů korun, přičemž spoluúčast města činí 20 procent.

« 1 z 16 »

Územní plán – před koncem roku 2014 nabyl účinnosti nový územní plán, jeho realizace probíhala od roku 2012, celkové náklady dosáhly částky 450 000 Kč. Veškerou dokumentaci k územnímu plánu lze nalézt zde.


Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska – celkové náklady 2 400 000 Kč, z toho dotace 1 117 825 Kč (Státní fond životního prostředí ČR). V rámci kompletní rekonstrukce zdravotního střediska, která probíhala od listopadu 2013 do února 2014, byl v objektu nově vybudován výtah a bezbariérový přístup včetně bezbariérového sociálního zařízení. Celá budova byla také osazena novými okny, zateplena a dostala novou fasádu.

« 1 z 3 »

Rekonstrukce ulic Zahradní a Za Špýcharem – celkové náklady 7 390 045 Kč. Počátkem června 2014 byla dokončena rekonstrukce ulic Za Špýcharem a Zahradní.

V návaznosti na stávající opravy byla koncem března 2015 provedena také rekonstrukce tzv. „Uličky“, která spojuje ulici Zahradní a Tyršovu (ústí naproti hasičárně). Do budoucna se také počítá s novým povrchem ulice Za Špýcharem od bytovek směrem dolů k ulici Tyršově.

« 1 z 12 »

Program rozvoje města – počátkem května byl dokončen strategický plán budoucího rozvoje města, který je možno zhlédnout zde.


Veřejný rozhlas ve spádových obcích – začátkem roku 2014 byla dokončena instalace nového veřejného bezdrátového rozhlasu ve Viničné Lhotě, Ledečkách a Podlužanech. V současné době je tedy již celé území Rožďalovic včetně spádových obcí osazeno moderním telekomunikačním zařízením.

Realizace proběhla v rámci protipovodňových opatření města, jejichž součástí byla i instalace vysílacího zařízení pro výstražný a varovný systém obyvatelstva. Celkové náklady této druhé etapy, které se vyšplhaly na 196 000 Kč, byly hrazeny z městského rozpočtu.

« 1 z 5 »

Demolice dvou domků v Lindnerově ulici – zkraje roku 2014 město odkoupilo od původního majitele dva zdevastované domy v Lindnerově ulici. Protože náklady na rekonstrukci by byly příliš vysoké, představitelé města se rozhodli pro kompletní demolici těchto objektů. Zbourání proběhlo v únoru a celkové náklady na tuto akci, tzn. odkup nemovitosti, demolice a odvoz odpadu se vyšplhaly na 350 000 Kč.

« 1 z 6 »