Rok 2013

Realizace protipovodňových opatření města Rožďalovice – celkové náklady 2 848 049 Kč, z toho dotace 2 554 380 Kč (Státní fond životního prostředí ČR). V rámci tohoto projektu byl vytvořen Povodňový plán města a instalován výstražný a varovný systém obyvatelstva. Hlášení je prováděno prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Toto vysílací zařízení zároveň slouží jako místní rozhlas.

« 1 z 2 »

Revitalizace místního hřbitova – celkové náklady 1 255 807 Kč, z toho dotace 784 372 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.). S úpravami se započalo již na sklonku roku 2011, kdy byly vykáceny náletové dřeviny a přestárlé túje a ze zrušených a odhlášených hrobů byl odstraněn břečťan, který je zcela zastiňoval.

Došlo také k celkové revizi všech hrobových míst, která se na hřbitově nacházejí. Kromě nové výsadby stromů a keřů a úpravy terénu po zrušených hrobech byly v celém areálu zbudovány přístupové cesty ze zámkové dlažby a na náklady Velvyslanectví Ruské federace v ČR byly zrekonstruovány hroby rudoarmějců. Podél cest byly také nově instalovány lavičky.

« 1 z 15 »

Nové hřiště pro děti – během letních prázdnin 2013 bylo dokončeno dětské hřiště v prostorách Sokolského hřiště. Pro děti zde byla nainstalována řada herních prvků (např. herní sestava ve tvaru hradu, kolotoč, vahadlové houpačky, šestihran, bradla, lanovka, houpadla na pružinách, kreslící tabule a pingpongový stůl). Projekt se sokolům podařilo zrealizovat za pomoci dotačního příspěvku.

« 1 z 6 »

Oprava vlakové zastávky ve Viničné Lhotě – celkové náklady 160 000 Kč (vlastní financování). Rekonstrukce byla dokončena na začátku srpna 2013. Místní obyvatelé mohou vnitřní prostory využívat jako společenskou místnost pro společná posezení. „Nová“ zastávka byla slavnostně otevřena dne 17. srpna při příležitosti konání srazu rodáků Ledeček a Viničné Lhoty.

« 1 z 6 »

Rekonstrukce přístavby ZŠ a položení nových parket v tělocvičně – v průběhu letních prázdnin 2013 byl realizován projekt z MAS Svatojiřský les, díky němuž byla vyměněna část oken v tzv. přístavbě (352 262 Kč), rekonstruována elektroinstalace ve druhém patře přístavby (86 697 Kč) a došlo k celkové inovaci prostředí školní jídelny (40 920 Kč). Před přístavbou byla též položena nová zámková dlažba (97 795 Kč). Navíc z rozpočtu města bylo financováno položení a následné nalakování nových parket v tělocvičně (139 133 Kč).

« 1 z 8 »

Zasíťování parcel pro 33 rodinných domů – celkové náklady 3 000 000 Kč (vlastní financování). Od května do konce srpna 2013 bylo v ulici Československých legií zasíťováno celkem 13 nových parcel. Cena parcely je 500/m2.

« 1 z 4 »

Demolice drážního domku – v polovině května 2013 proběhla po vleklých jednáních města s Českými drahami demolice zchátralého domku, který stával u železničního přejezdu. Náklady na odstranění budovy uhradily ČD, neboť domek byl v jejich vlastnictví.

« 1 z 2 »

Osazení nového zábradlí u schodů „V kaštanech“ – celkové náklady 50 000 Kč (vlastní financování). Realizace probíhala od dubna do konce června 2013.

« 1 z 3 »