Rok 2012

Rekonstrukce autobusových zastávek v Podlužanech a Ledečkách – celkové náklady 158 271 Kč (vlastní financování)

« 1 z 2 »

Nový bankomat – počátkem dubna 2012 byl uveden do provozu nový bankomat Poštovní spořitelny, který je umístěný vedle vchodu na městský úřad.


Rekultivace bývalé skládky u Horního rybníka – na jaře roku 2012 došlo na místě někdejší skládky u Horního rybníka („Třetí Hol“) k výsadbě nového lesního porostu. Bylo vysázeno 14 300 sazenic dubu letního (Quercus robur) a celý pozemek byl oplocen. Tato rekultivace byla financována z městského rozpočtu.

« 1 z 2 »

Demolice bývalé lesní správy – celkové náklady (včetně odkupu nemovitosti od původního majitele) se vyšplhaly na 1 000 000 Kč. Z lokality bylo před samotnou demolicí odvezeno na 300 tun odpadu, úklid probíhal koncem února 2012, samotná demolice pak v květnu 2012.

« 1 z 10 »

Rekonstrukce budovy MěÚ (střecha, věžička, fasáda, okna, topení) – celkové náklady 2 342 439 Kč (vlastní financování + 650 000 Kč příspěvek Pivovaru Nymburk). Veřejná sbírka na obnovu věžičky vynesla 31 940 Kč.

« 1 z 10 »

Revitalizace Panské zahrady – celkové náklady 2 401547 Kč

  • I. etapa – náklady 1 201 547 Kč, z toho dotace 800 000 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.)
  • II. etapa – náklady 1 200 000 Kč (vlastní financování)
« 1 z 12 »

Rekonstrukce Melantrichovy ulice – celkové náklady 2 085 241 Kč (vlastní financování)

« 1 z 5 »

Změna vytápění hasičské zbrojnice – celkové náklady 77 000 Kč (vlastní financování). Nevyhovující elektrické vytápění (akumulační kamna) bylo nahrazeno plynovým.


Oplocení barokního sloupu se sochou Panny Marie – celkové náklady 330 000 Kč, z toho dotace 237 600 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.). Oplocení bylo instalováno v srpnu 2012.

« 1 z 2 »

Rekonstrukce školních šaten – celkové náklady 743 636 Kč, z toho dotace 450 760 Kč (Program rozvoje venkova přes MAS Svatojiřský les, o. s.)

« 1 z 3 »

Rekonstrukce mateřské školy – celkové náklady 6 812 233 Kč, z toho dotace 5 112 233 Kč (FROM SK)

« 1 z 10 »