Rok 2011

Rekonstrukce chodníků – celkové náklady 3 884 656 Kč, z toho dotace 3 690 400 Kč (FROM SK). Rekonstrukce proběhla během roku 2011 v Ruské ulici, v části náměstí a v některých částech ulic Zahradní a Tyršova.

« 1 z 9 »