Informace pro turisty

Na městském úřadě lze zakoupit mapu Rožďalovic a okolí, jejíž součástí je i pojednání o historii města a jeho pamětihodností, a také některé další upomínkové předměty (pohlednice, hrneček, svíčku, turistický štítek na hůl, Toulavý deník a Toulavou samolepku, Sběratelskou kartu KČT města a Muzea klasického knihařství nebo turistickou magnetku Sestav si svůj svět s vyobrazením Galerie Melantrich či kostela svatého Havla, magnetku město Rožďalovice, Turistický deník a Turistickou vizitku).

Níže naleznete odkazy na webové stránky restaurací a penzionů v našem městě a jeho okolí.