Co skrývá radniční věžička

Při rekonstrukci střechy a věže radnice v listopadu 2011 byl do měděné báně v duchu bezmála stopadesátileté tradice vložen soupis osob, které se na opravě podílely, a některé další doplňující informace. Při této příležitosti byly oskenovány veškeré dokumenty, jež se v měděném tubusu uloženém v báni nacházely. Ty byly posléze i s novým zápisem vloženy zpět na své místo.


 Nejstarší zápis z roku 1863

Omnes ad majorem Dei gloriam

[nečitelné] Maria

Léta Páně 1863.

Purkmistr Rožďalovický … p. Jan Rektorys, č. d. 84.

1. Radní Rožďalovický … p. Wáclav Němeček.

2. Radní Rožďalovický … p. Wáclav Nechánský.

 

výborové:

Říha Wáclav – Witek Wáclav

Najrad Filip – Kandl František

Tham František – Laušman Jan

Pohl Leopold – Zoubek František

Renč Josef ze Zámostí.

 

Děkan Rožďalovický … p. František Šorejs

1. kaplan Rožďalovický … p. František Hauzr

2. kaplan Rožďalovický … p. Antonín Černovický.

 

Zasedání sněmu království Českého v Praze.

 

Dne 5. října začala se stavět věž hodinová na radním domě Rožďalovickém, aby město Rožďalovice opět nabylo, co před mnoha lety požárem stratilo: Wýkres stavební zhotovil p. Proff v Ronové. Stroj hodinový od p. Jana Prokeš[e], hodináře v Sobotce, objednán za 540 zl. rakouského čísla. Pokrytí věže plechem jest od p. Františka Pacáka, mistra klempířského z Kopidlna.

Zasazení báně a okazovatele větru dne 25. dubna 1864 se díti mělo, však ale se toho dne nestalo, stalo se dne 26. dubna 1864.

Tesařskou práci měl Josef Hubalovský z Rožďalovic, kterou také provedl,


Zápis necháváme v původní pravopisné podobě, pouze na několika málo místech doplňujeme interpunkci a délku samohlásek dle dnešního úzu. Zápis vznikal, jak je patrné, během let 1863–1864 a měl zřejmě ještě pokračovat, neboť za poslední větou je napsána čárka. K jeho dopsání již nedošlo a zápis byl vložen do báně v této podobě.


 Zápis z roku 1901

 V Rožďalovicích

 Léta Páně 1901.

Opravená věž a zasazení báně a ukazovadel provedl 14. srpna 1901 klempířský mistr pan Václav Šlemr jakož i synové Josef a František Šlemr.

Postavení nového štenýře provedl pan František Motejl, mistr tesařský ze Zámostí.

Oprava byla provedena za pana Josefa Šandy, starosty města Rožďalovic, a přiložené peníze daroval člen výboru pan Josef Adamec.

V hostinci čepoval toho času pan Karel Valenta.

František Motejl, mistr tesařský Zámostí; Josef Adamec, člen obecního výboru; Karel Valenta, hostinský; Václav Šlemr, klempíř; Josef Šlemr, syn; Jos. Thám, strážník; V. Hozák, strážník; Jan Rohlík; František Kněžourek; Alois Adamec; [2 nečitelné podpisy – utržený spodní levý okraj listiny]


Zápis opět ponecháváme v původní pravopisné podobě a rovněž na několika málo místech doplňujeme interpunkci a délku samohlásek dle dnešního úzu.


 Zápis ze září roku 1971

 Zápis

o provedené opravě místních věžních hodin

Radnice v Rožďalovicích

 

Oprava byla provedena v červenci – září 1971 pracovníky komunálních služeb Rožďalovice.

 

Šlemr Vladimír – mistr klempířský s manželkou

Svoboda Jaroslav – mistr klempířský

Veselý Josef – mistr tesařský

Kafka Jaromír – lakýrník a malíř písma

Malý Václav – mistr pokrývačský

Kunc Josef – pomocník

Fadrhonc Miroslav – pomocník

Ešner Jiří – pomocník

Dušek Petr – pomocník

 

Hodiny uvedl do chodu Václav Mikšovský.

 

Rožďalovice 20. září 1971

Šmelhaus Josef

předseda MNV


 Zápis ze srpna roku 1991

 Zápis

 V srpnu 1991 byla zhotovena nová báň – korouhvička z mědi. Zhotovil ji mistr klempířský – pan Vladimír Šlemr. Nátěr věže provedli páni Jan Kratochvíl a Ctirad Piskař z Prahy.

 Zápis provedla: Miluška Horáčková [razítko OÚ Rožďalovice] 

Vladimír Šuk, starosta obce

Rožďalovice, 8. srpna 1991


 Poslední zápis z prosince 2011

 Rožďalovice 15. prosince 2011

V měsíci březnu roku 2011 prošla budova radnice celkovou rekonstrukcí střechy (vazba a krytina) v celkové hodnotě 950 000 Kč.

Dne 30. 3. 2011 proběhla demontáž věžičky a téhož dne byla jeřábem sundána a převezena k opravě do firmy TADOS – Jaroslav Taraba Rožďalovice. Zde se na její obnově podílela firma Tesařství Josef Pleskot Rožďalovice, dále Klempířství Richard Žďánský. Ciferník hodin opravil pan Ivan Vondráček – restaurátor a lakýrník ze Zbožíčka. Hodiny do provozu uvedl pan Petr Skála – hodinář ze Sadské.

Mince přiložil pan František Nešněra, který byl starostou obce v letech 1994–2006. V letech 2006–2010 byl starostou pan Josef Nešněra a v roce 2010 byl zvolen pan Petr Kapal.

15. 12. 2011 byla věžička usazena zpět na své místo a 23. 12. 2011 se konalo slavnostní odhalení, které bylo zakončeno ohňostrojem.

Počet obyvatel k 15. 12. 2011 = 1582 osob.

Celková cena na obnovu věžičky činila 300.000 Kč. Od 1. 1. 2012 vyhlášena veřejná sbírka.

V restauraci Na Radnici čepoval v této době pan Jan Doskočil.

Tesařství Josef Pleskot (jmenovitě): Josef Pleskot, Josef Brzobohatý, Martin Prejsek, Pavel Vokál, Antonín Šlambor, Josef Šlambor, Pavel Horák.

Klempířství Richard Žďánský (jmenovitě): Richard Žďánský, František Štefan, Petr Filjač.

Za Městský úřad: Petr Kapal – starosta, Božena Bachová – matrikářka, Eva Macáková – účetní, Lenka Necidová – vedoucí stavebního úřadu, Veronika Bachová, Svatava Krumpholcová – knihovnice.

Petr Kapal – starosta obce, Jaroslav Taraba – místostarosta obce


Vzhledem k tomu, že listina byla do báně vložena 15. prosince 2011, nachází se v ní mylná informace o jejím slavnostním odhalení ze dne 23. prosince téhož roku. Naplánovaná akce byla totiž z důvodu vyhlášení státního smutku k uctění památky bývalého prezidenta Václava Havla zrušena. Slavnostní odhalení nakonec proběhlo až 6. dubna roku 2012.

Na rekonstrukci věžičky byla vyhlášena veřejná sbírka, která se uskutečnila v termínu od 1. ledna do 30. června 2012. Výtěžek sbírky činil 31 928 Kč a vybrané peníze posloužily k částečnému pokrytí nákladů opravy věžičky.

VD

(Rožďalovicko, č. 2, roč. 1, 2012)