Galerie Melantrich

Galerie Melantrich je umístěna v památkově chráněném objektu v Husově ulici čp. 30. Jedná se o dům s podloubím z původní dřevěné zástavby. Majitelem je Polabské muzeum Poděbrady, které zde v roce 1996 po generální opravě vytvořilo detašované pracoviště. Během roku se zde vystřídají průměrně čtyři výstavy. Výstavní síň je umístěna v prvním patře.

Po dobu existence zde proběhlo téměř 50 výstav, jež zhlédlo přes 1 5000 návštěvníků. Své expozice zde měli např. Jiří Škopek a Markéta Škopková, Bohuslav Knobloch, Emma Srncová, Josef Váchal, Michal Ščigol, Vítězslava Klimtová, Jaroslav Klápště, Jolana Lysková, Josef Kábrt, Oldřich Kulhánek či Blanka Bohdanová.

Velkým přítelem galerie byl Vladimír Komárek, který tu nejen vystavoval, ale i několik výstav sám zahajoval. Nejúspěšnější byla výstava Ivy Hüttnerové a Jaroslava Koloděje (loutky), kterou během sedmnácti výstavních dnů navštívilo 1 167 diváků.

Telefon: 325 593 107

Web: Galerie Melantrich Rožďalovice