Spolkový dům

S počátkem roku byla zahájena rekonstrukce bývalé ubytovny, která se nově proměnila v
Centrum pro společenskou činnost (Spolkový dům). Úpravy byly dokončeny v první polovině června 2015.

« 2 z 21 »

Foto: Viktor Dobrev