Slavnostní ocenění významných osobností města (28. 10. 2018)

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky se v neděli 28. října 2018 uskutečnilo v obřadní síni městského úřadu slavnostní předání pamětních medailí významným osobnostem našeho města. Na úvod zaznělo několik písní z dílny Jana Wericha a Jiřího Voskovce či Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka v podání pěveckého sboru Drahomíry Říhové.

« 1 z 6 »

Ocenění z rukou starosty města převzali:

 • Pan Jaromír Kafka za dlouhodobý přínos v oblasti všestranného sportovního vyžití. Je iniciátorem řady soutěží a volnočasových aktivit. Kromě organizování různých běhů pro zdraví, cyklistických zájezdů je i úspěšným šachovým reprezentantem.
 • Pan Josef Velechovský za dlouholetou činnost v místním fotbalovém klubu, kde začínal jako aktivní hráč a pokračoval jako obětavý funkcionář. Láska k drobnému hospodářskému zvířectvu ho přivedla i k funkcím ve zdejším svazu chovatelů. V současné době je spolupořadatelem oblíbených kulturních akcí Hudba léčí.
 • Pan Josef Prejsek jako jeden z nejstarších členů Sboru dobrovolných hasičů města Rožďalovic. U příležitosti 135 let od založení sboru obdržel ocenění za dlouholetou aktivní činnost v zásahové jednotce i za práci na poli požární prevence.
 • Paní Marie Wichnerová – akademická sochařka a medailérka patří k nejznámějším současným tvůrcům české numizmatiky. Z emigrace se koncem 90. let vrátila na rodnou Hasinu, která ji poskytla domov a klid k její umělecké tvorbě. Svojí účastí ve výtvarných soutěžích a úspěšné spolupráci s českými mincovnami dlouhodobě šíří dobré jméno našeho města.
 • Pan Ing. arch. Jiří Vorel – člen České komory architektů, který se řídí krédem:
  „V každém kusu dřeva vidím něco krásného a dbám na to, abych tu krásu neodstranil.“ Věrnost svému krédu představuje na výstavách i v reálných stavbách. Svými studánkami významně zkrášlil přírodu v okolí Rožďalovic.
 • Paní Drahomíra Říhová za dlouholetou pedagogickou činnost zejména v oblasti hudební výchovy a sborového zpěvu. Její pěvecký kroužek se pravidelně zúčastňoval různých soutěží, kde získával velmi dobrá umístění. V současné době vede pěvecký sbor dospělých.
 • Pan Josef Azsmongya in memoriam za dlouholetou organizátorskou a propagační činnost v obci Hasina, kde svým svérázným osobním příkladem dovedl vyprovokovat občany i chalupáře ke zvelebování obce a k budování zázemí pro sport i rekreaci. Hasina se stala jeho zásluhou obcí různých sportovních turnajů, soutěží a setkávání přátel. (Ocenění převzala jeho manželka paní Marie Azsmongyová.)
 • Pan Jiří Rejsek za přínos v oblasti poznávání regionální přírody, za přednášky a pravidelné příspěvky do zpravodaje Rožďalovicko o houbách a jiných pozoruhodnostech zdejší přírody. Za poutavá vyprávění z málo známých světových lokalit a za aktivní činnost v redakční radě místního čtvrtletníku.
 • Pan Jaroslav Taraba za dlouholetou činnost v zastupitelstvu obce, kde podnětnými návrhy podporoval rozvoj a zvelebování obce. Dlouholetým působením v oblasti myslivosti, zajišťuje ochranu přírody, zejména lesní zvěře. Jeho firma zajišťuje pracovní příležitosti mnoha místním občanům.

Foto: Viktor Dobrev a Veronika Bachová