Slavnostní ocenění významných osobností města (28. 10. 2015)

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu proběhlo ve středu 28. října v obřadní síni městského úřadu slavnostní předání pamětních medailí významným osobnostem našeho města.

« 1 z 5 »

Ocenění z rukou starosty města převzali:

  • paní Blanka Hančarová za celoživotní přínos v oblasti zachování knihařského řemesla v Rožďalovicích,
  • pan Ing. Jaroslav Taraba za celoživotní přínos v oblasti sportu a tělovýchovy,
  • pan Jiří Pour za přínos v oblasti propagace Rožďalovic, publikační a dokumentační činnost,
  • pan MUDr. Václav Lekeš za celoživotní přínos v oblasti ochrany a propagaci přírody,
  • pan Vasil Bibko za účast v boji za národní osvobození v letech 1939–1945 (ocenění převzala jeho dcera paní Valentina Pokorná),
  • paní Svatava Krumpholcová za přínos v oblasti kultury, knihovnictví a oživení výstavnictví v Rožďalovicích,
  • pan Rudolf Valeš za přínos v oblasti historie Rožďalovic.

In memoriam byli oceněni:

  • paní Vlasta Vyhnánková za účast v boji za národní osvobození v letech 1939–1945,
  • pan František Nešněra za vybudování technické infrastruktury a za zodpovědný přístup k budoucímu rozvoji města (ocenění převzala jeho dcera paní Lenka Palánová).

Autoři fotografií: Jiří Rejsek a Viktor Dobrev