Revitalizace Panské zahrady

Tento projekt byl realizován od března do června 2012. Byly provedeny zemní práce pod navrženými mlatovými cestami, došlo k osazení obrubníků a vytvoření mlatové cesty. Provedla se výsadba stromové a keřové zeleně a celá plocha byla nově zatravněna. Nový park se osadil lavičkami, odpadkovými koši a lampami.

« 2 z 3 »