Rekonstrukce ulic Zahradní a Za Špýcharem

Počátkem června 2014 byla dokončena rekonstrukce ulic Za Špýcharem a Zahradní. Do budoucna se také počítá s novým povrchem ulice Za Špýcharem od bytovek směrem dolů k ulici Tyršově. V návaznosti na stávající opravy bude provedena také rekonstrukce tzv. „Uličky“, která spojuje ulici Zahradní a Tyršovu (ústí naproti hasičárně).

« 1 z 3 »

Foto: Viktor Dobrev