Realizace protipovodňových opatření

Celkové náklady 2 848 049 Kč, z toho dotace 2 554 380 Kč (Státní fond životního prostředí ČR). V rámci tohoto projektu byl vytvořen Povodňový plán města a instalován výstražný a varovný systém obyvatelstva. Hlášení je prováděno prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Toto vysílací zařízení zároveň slouží jako místní rozhlas.