Muzejní noc (26. května 2012)

26. května 2012 si návštěvníci Galerie Melantrich mohli v rámci Muzejní noci vyslechnout přednášku místního učitele Jiřího Rejska o krásách přírody Rožďalovicka nebo poutavý výklad Oldřicha Bubáka o Galapágách a na závěr navštívit kostela sv. Havla, v němž večerní prohlídku doprovodila průvodním slovem paní Svatava Krumpholcová. V pozdních večerních hodinách měli ještě možnost zájemci zhlédnout Pamětní síň rodáků, umístěnou v budově staré školy, kde je provázel Josef Nešněra.

« 2 z 3 »