Zápisy z jednání zastupitelstva

S ohledem na změněnou legislativu o ochraně osobních údajů nemohou být v současné době na webových stránkách zpřístupněny zápisy z jednání zastupitelstva z minulých let.