Vyhlášky a nařízení

27. 2. 2020OZV 1/2020 – Požární řád města
7. 1. 2020OZV č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 12. 2019OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. 12. 2019OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
2. 10. 2019OZV č. 3/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
9. 5. 2019OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
31. 1. 2019OZV č. 1/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
4. 9. 2017Nařízení č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Rožďalovice
11. 5. 2015OZV č. 2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
27. 3. 2015OZV č. 1/2015 o zákazu provozování sázkových her a loterií
7. 9. 2012OZV č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území města
10. 12. 2007OZV č. 1/2007 o zrušení řádu veřejného pohřebiště
15. 9. 2006OZV č. 3/2006 o zrušení FRB
31. 7. 2006OZV č. 2/2006 o spalování tuhých paliv
7. 3. 2006OZV č. 3/2005 o zrušení místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje
4. 1. 2005OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy
16. 12. 2004OZV č. 2/2004, kterou se zrušuje OZV č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ
23. 8. 2002OZV č. 14/1/2002 o závazných částech územního plánu