Vyhlášky a nařízení

9. 5. 2019OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
31. 1. 2019OZV č. 1/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
4. 9. 2017Nařízení č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Rožďalovice
15. 12. 2016OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 5. 2015OZV č. 2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
27. 3. 2015OZV č. 1/2015 o zákazu provozování sázkových her a loterií
7. 9. 2012OZV č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území města
11. 5. 2009OZV č. 1/2009 o místních poplatcích
10. 12. 2007Řád veřejného pohřebiště
10. 12. 2007OZV č. 1/2007 o zrušení řádu veřejného pohřebiště
15. 9. 2006OZV č. 3/2006 o zrušení FRB
31. 7. 2006OZV č. 2/2006 o spalování tuhých paliv
7. 3. 2006OZV č. 3/2005 o zrušení místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje
4. 1. 2005OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy
16. 12. 2004OZV č. 2/2004, kterou se zrušuje OZV č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ
23. 8. 2002OZV č. 14/1/2002 o závazných částech územního plánu
26. 9. 1996OZV č. 6/1996 o požárním řádu obce
15. 9. 1995OZV č. 3/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti