Vyhlášky a nařízení

15. 12. 2016OZV č. 2/2016 [PDF] o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. 12. 2016OZV č. 1/2016 [PDF] o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
11. 5. 2015OZV č. 2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku [PDF]
27. 3. 2015OZV č. 1/2015 o zákazu provozování sázkových her a loterií [PDF]
7. 9. 2012OZV č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území města [PDF]
11. 5. 2009OZV č. 1/2009 o místních poplatcích [PDF]
10. 12. 2007Řád veřejného pohřebiště [PDF]
10. 12. 2007OZV č. 1/2007 o zrušení řádu veřejného pohřebiště [PDF]
15. 9. 2006OZV č. 3/2006 o zrušení FRB [PDF]
31. 7. 2006OZV č. 2/2006 o spalování tuhých paliv [PDF]
7. 3. 2006OZV č. 3/2005 o zrušení místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje [PDF]
4. 1. 2005OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy [PDF]
16. 12. 2004OZV č. 3/2004 o některých opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku [PDF]
16. 12. 2004OZV č. 2/2004, kterou se zrušuje OZV č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ [PDF]
23. 8. 2002OZV č. 14/1/2002 o závazných částech územního plánu [PDF]
26. 9. 1996OZV č. 6/1996 o požárním řádu obce [PDF]
15. 9. 1995OZV č. 3/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti [PDF]

Dokument