Řády a směrnice

Jednací řád zastupitelstva města
Jednací řád kontrolního výboru
Provozní řád místního rozhlasu
Řád veřejného pohřebiště
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Provozní řád Spolkového domu
Provozní řád posilovny
Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu posilovny
Provozní řád atletického oválu a sprinterské rovinky
Sazebník úhrad za poskytování informací
Ceník za odchyt psa
Kanalizační řád pro město Rožďalovice
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví Města Rožďalovice