Řády a směrnice

Jednací řád zastupitelstva města
Jednací řád kontrolního výboru
Provozní řád místního rozhlasu
Řád veřejného pohřebiště
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Provozní řád Spolkového domu
Provozní řád posilovny
Sazebník úhrad za poskytování informací