Řády a směrnice

Jednací řád zastupitelstva města
Jednací řád kontrolního výboru
Provozní řád místního rozhlasu
Řád veřejného pohřebiště
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Provozní řád Spolkového domu
Provozní řád posilovny
Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu posilovny
Provozní řád atletického oválu a sprinterské rovinky
Sazebník úhrad za poskytování informací
Ceník za odchyt psa
Kanalizační řád pro město Rožďalovice
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Rožďalovice
Stanovený objem nádob na směsný odpad pro domácnost
Ceník za svoz odpadu – Multicar