Poskytnuté dotace

VyvěšenoSejmutoDokument/popis
19. 4. 201721. 4. 2020Veřejnoprávní smlouva [PDF] o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 [PDF]
21. 4. 201721. 4. 2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2017 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 6/2017 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 10/2017 [PDF]
13. 2. 201713. 2. 2020Veřejnoprávní smlouva č. 16/2017 [PDF]
18. 2. 201618. 2. 2019Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 [PDF]
11. 12. 201511. 12. 2018Veřejnoprávní smlouva č. 4/2015 [PDF]