Region TAXIS Bohemia

Region TAXIS Bohemia – Rozpočtové opatření č. 1/2019
Region TAXIS Bohemia – Rozpočtové opatření č. 2/2019
Region TAXIS Bohemia – Návrh rozpočtu na rok 2020
Region TAXIS Bohemia – Návrh rozpočtového výhledu na léta 2021–2024