Cena vodného a stočného v roce 2020

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 28. 11. 2019, bylo rozhodnuto, že cena pitné vody a vody odkanalizované od 1. 1. 2020 bude pro koncového spotřebitele následující:

  • cena vody pitné za 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH) – cena zůstává stejná jako v roce 2019,
  • cena vody odkanalizované za 1 m3 – 48,42 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH) – cena je oproti roku 2019 zvýšena o 4,5 %.