Harmonogram prací demolice a výstavby mostu Hasina

Stavba III/2807 Hasina, ev. č. 2807-7

Prosinec 2018

 • zařízení staveniště
 • výstavba provizorní hráze
 • demolice stávající mostní konstrukce a odvoz
 • demolice stávajících mostních křídel
 • demolice přepadu
 • demontáž stávajícího stavidla
 • zemní práce a odvoz vytěžené zeminy

Leden 2019

 • betonáž spodní základové desky
 • betonáž základů opěrných křídel mostu
 • montáž rámových propustí
 • betonáž horní roznášecí desky

Únor 2019

 • montáž říms
 • příprava mostovky pod asfalt
 • pokládka asfaltového koberce
 • montáž zábradlí a stavidla

Březen 2019

 • odstranění provizorní hráze a odvoz
 • likvidace staveniště
 • montáž svodidel
 • ukončení stavby