Možnost likvidace biologického odpadu

Od 6. října do 24. listopadu 2018 budou každou sobotu od 8 do 11 hodin naproti budově bývalého Strojobalu přistaveny kontejnery, do kterých budou moci občané vkládat pouze větve, kmeny stromů a větve keřů do maximální délky 1,5 metru, trávu, listí a drny. Ostatní odpad je zakázáno vkládat.