Zápisy z jednání zastupitelstva č. 12–13/2017 a 1/2018

Zápisy z jednání zastupitelstva č. 12–13/2017 a 1/2018 naleznete zde.