Cena vodného a stočného v roce 2018

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody
a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 30. 11. 2017, bylo rozhodnuto, že je
cena pitné vody a vody odkanalizované od 1. 1. 2018 pro koncového spotřebitele
následující:

  • cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH) – cena zůstává stejná jako v roce 2017,
  • cena vody odkanalizované 1 m3 – 44,22 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH) – cena oproti roku 2017 zvýšena o 2,95%.