Možnost odvozu biologického odpadu

Vždy 1. a 3. sobotu v měsíci říjnu a listopadu od 8:00 do 11:00 hodin budou přistaveny naproti bývalému Strojobalu kontejnery, do kterých budou moci občané vkládat pouze
větve a kmeny stromů a větve keřů do maximální délky 1,5 metru, trávu, listí a drny. Ostatní odpad je zakázáno vkládat.