Zápisy z jednání zastupitelstva č. 5–7/2017

Zápisy z jednání zastupitelstva č. 5–7/2017 naleznete zde.