Zápis z jednání zastupitelstva č. 2/2017

Zápisy z únorového jednání zastupitelstva naleznete zde.