Možnost likvidace biologického odpadu

Od 8. října do 26. listopadu 2016 bude každou sobotu od 8 do 11 hodin naproti budově bývalého Strojobalu přistaven kontejner, do kterého budou moci občané vkládat trávu a listí. Ostatní odpad je vkládat zakázáno!