Cena vodného a stočného v roce 2016

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., které se konalo 8. 12. 2015, bylo rozhodnuto, že se cena pitné vody a vody odkanalizované od 1. 1. 2016 pro koncového spotřebitele změní takto:

cena vody pitné 1m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena včetně 15% DPH)
cena vody odkanalizované 1 m3 – 41,80 Kč (cena je uvedena včetně 15% DPH).